เพิ่มเล็กน้อย

  • ออปโป้ เทค มายด์ เพิ่มเลนส์โปรเกรสซีฟ

    ออปโป้ เทค มายด์ เพิ่มเลนส์โปรเกรสซีฟ

    แว่นแต่ละแบบให้เอฟเฟกต์ต่างกัน และไม่มีเลนส์ใดเหมาะที่สุดสำหรับทุกกิจกรรมหากคุณใช้เวลาทำกิจกรรมเฉพาะอย่างเป็นเวลานาน เช่น การอ่านหนังสือ โต๊ะทำงาน หรืองานคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้องใช้แว่นตาเฉพาะงานเลนส์เสริมแบบอ่อนมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนคู่หลักสำหรับผู้ป่วยที่ใส่เลนส์สายตาชั้นเดียวเลนส์เหล่านี้เหมาะสำหรับสายตาสั้นอายุ 18-40 ปีที่มีอาการดวงตาอ่อนล้า